Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder 

Kvalitetskontroll

Alla tyska kvalitetsviner genomgår en viktig sensorisk blindprovning som baseras på en femgradig skala vilken är framtagen av DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft eller German Agricultural Society). Testet utgörs av två delar. Det första testet bedömer om specifika förutsättningar har uppnåtts och det andra granskar vinets sensoriska egenskaper. Läs mer

Kvalitetsstandarder 

Kvalitetskategorier

Det är mycket viktigt att vinets kvalitetskategori framgår av etiketten. Tyska vinlagar gör fler distinktioner än de europeiska, vilka enbart stadgar att skillnad ska göras mellan de breda kategorierna bords- och kvalitetsviner. Läs mer

Kvalitetsstandarder 

Mustvikt

Andelen socker som har utvecklats i druvans juice eller must är en viktig indikation av dess mognad. Läs mer