Kvalitetskontrollering

Quality Standards Kvalitetsstandarder 

Kvalitetskontrollering

Alla tyska kvalitetsviner genomgår en viktig sensorisk blindprovning som baseras på en femgradig skala vilken är framtagen av DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft eller German Agricultural Society). Testet utgörs av två delar. Det första testet bedömer om specifika förutsättningar har uppnåtts och det andra granskar vinets sensoriska egenskaper.

 

I första fasen verifierar en smakpanel om vinet är typiskt för dess ursprung, druvsort och för den kvalitetkategori som anges i ansökningen för kvalitetskontrollnumret (A.P.Nr.). Färg och klarhet är två egenskaper som också utvärderas. Personen som utför testet svarar ”ja” eller ”nej” på dessa frågor, den femgradiga skalan används inte vid denna typ av bedömning. Ett ”nej” diskvalificerar vinet från ytterligare bedömning, alltså behövs jakande svar på alla punkter som värderas i detta stadie.

 

Om vinet klarar de första testerna påbörjas en sensorisk bedömning av bouquet, smak och ”harmoni”. Harmonin omfattar alla sinnesuttryck. Den generella balansen mellan sötma, syra, alkoholhalt och fyllighet bedöms. Bedömningen görs med hjälp av en femgradig skala där 5 poäng är det högsta omdöme en egenskap kan tilldelas. Det finns ett minimum på 1,5 poäng per egenskap, får vinets egenskap lägre poäng än så blir det diskvalificerat. Summan av de tre egenskaperna delas på tre och ger en helhetsumma som bestämmer vinets kvalitet. Vinet måste återigen uppnå minst 1,5 poäng för att få en godkänd kvalitetskontroll.


DLG och dess regionala förbund använder samma testförfarande och fempoängssystem för att avgöra vilka viner som förtjänar sigill och priser. Dessa kännetecknar viner av överlägsen kvalitet och, i vissa fall, vintyp och är värdefulla för konsumenten. För att kvalificeras för Deutsches Weinsiegel (Tyska Vinsigillet), måste vinet få ett minimum av 2,5 poäng, det vill säga uppvisa en högre kvalitet än vad som krävs för att få en A.P.Nr. Sigillen är färgkodade efter olika vintyper. Trocken (torra viner) bär klargula sigill, limegröna sigill visar att det är ett halbtrocken (halvtorrt) vin och röda sigill används till sötare viner.

 

Notera: en del människor tror att viner med gul förslutning är lämpade för diabetiker. Alla torra viner uppfyller inte de kriterier som krävs för att bära DLG-sigillet som identifierar viner som lämpar sig för personer med diabetes. Den totala mängd restsocker får inte överstiga 20 gram per liter och glukosinnehållet får inte överstiga 4 gram per liter . Tack vare utvecklingen av teknik vid jäsning är det nu möjligt att producera halvtorra viner för diabetiker.

 

 

Landwirtschaftskammer (Tysklands jordbruksverk) utser brons-, silver- och guldmedaljer som kräver ett minimum av 3,5, 4 respektive 4,5 poäng. Dessa medaljvinnare kan då tävla i den årliga vintävlingen DLG- Bundesweinprämierung under vilken de kan vinna brons-, silver- och guldpriser, såväl som den yttersta hedersbetygelsen: Goldener Preis Extra, för viner som fått ett perfekt omdöme på 5 poäng.

©2003 Deutsches Weininstitut, info[at]deutschewein(dot)de, Impressum