Mustvikt

Quality Standards Kvalitetsstandarder 

Mustvikt

Andelen socker som har utvecklats i druvans juice eller must är en viktig indikation av dess mognad. Detta kallas mustvikt och mäts genom en hydrometer, ett termometerlikande verktyg som har en graderad skala som jämför den specifika vikten av musten med den specifika vikten av vatten vid en temperatur av 20 grader Celsius. Detta mått uttrycks i grader Oechsle i Tyskland. Från denna klassificering kan den potentiella alkoholhalten i det färdiga vinet fastställas, vilket i sin tur är ett viktigt kriterium för kvalitetsklassificeringen, eftersom det bestämmer i vilken kategori vinet sedan kommer att tillhöra. Druvorna måste nå en viss mustvikt. Nedanför finns en tabell gällande miniminivåer för mustvikt för olika tyska viner.

 

Geografi och klimat är faktorer som påverkar druvornas odlingsförhållanden, och det förekommer stora skillnader mellan druvsorter gällande hur tidigt eller sent de mognar och hur mycket socker de tenderar att utveckla. Som ett resultat av detta varierar den minsta tillåtna mustvikten mellan regioner och druvsorter, för att kunna skapa en standard som inte påverkas av naturliga skillnader. Kvalitetsorienterade vinodlare strävar efter att nå en högre startmustvikt än vad lagen kräver.

 

Minimumnivå mustvikt

 

Qualitätswein: 51 - 72 
Hochgewächs: 60 - 70 
Kabinett: 70 - 82 
Spätlese: 76 - 90 
Auslese: 83 - 100
Eiswein / BA: 110 - 128 
TrockenBA: 150 – 154

©2003 Deutsches Weininstitut, info[at]deutschewein(dot)de, Impressum