Data Protection Policy

Dataskyddspolicy

I.    Namn och adress till personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig inom ramen för General Data Protection Regulation (GDPR) och övrigt nationellt skydd av personuppgifter och bestämmelser är:
Deutsches Weininstitut GmbH (German Wine Institute)
Platz des Weines 2
55294 Bodenheim
Tyskland
Tel.: + 49 6135 9323-0
E-Mail: info@deutscheweine.de
Webbplats: www.deutscheweine.de

 

II.    Namn och adress till den personuppgiftsansvarige

Den personuppgiftsansvarige är:

Mario Arndt
Deudat GmbH
Zehntenhofstr. 5b
65201 Wiesbaden
Tyskland
Tel.: +49 611 950008-32
E-post: kontakt@deudat.de 
 

 

III.    Allmän information för uppgiftsbehandling

1. Upplysning om insamling av personuppgifter
(1) Denna sekretesspolicy informerar dig om hur vi hanterar personuppgifter som vi erhåller från dig när du använder vår webbplats. Termen "personuppgifter" avser alla uppgifter som rör dig som en identifierad eller identifierbar fysisk person såsom namn, adress, e-postadresser eller användarbeteende.
 (2) Alltid när du skickar ett e-postmeddelande till oss eller kontaktar oss via ett kontaktformulär, kommer vi att lagra de uppgifter du har förmedlat (det vill säga din e-postadress, ditt namn och telefonnummer om du anger dem) för att kunna besvara dina frågor. De uppgifter som samlas in i detta sammanhang kommer att raderas så snart lagring av uppgifter inte längre är nödvändig eller, om det finns lagstadgade krav som begränsar lagring och behandling av sådana uppgifter.
(3) I de fall vi använder tjänsteleverantörer för att utföra enskilda funktioner som är en del av vårt erbjudande eller om vi behöver använda dina uppgifter i annonseringssyfte, kommer vi att informera dig i detalj om sådana förfaranden och som beskrivs nedan.

2. Dina rättigheter
(1) När det gäller dina personuppgifter är dina rättigheter följande:
–     Rätt att bli informerad (eller, i enlighet med GDPR terminologi, "rätt till åtkomst ")
–     Rätt till rättelse eller radering,
–     Rätt till begränsning av behandlingen,
–     Rätt att motsätta sig behandling
–     Rätt till uppgiftsportabilitet
(2) Dessutom har du rätt att lämna in klagomål över behandlingen av dina uppgifter genom att vända dig till en behörig tillsynsmyndighet.

3. Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats
(1) Om du använder vår webbplats endast i informationssyfte, det vill säga om du inte registrerar dig eller skickar oss information på något annat sätt, kommer vi endast att samla in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. När du vill besöka vår webbplats samlar vi in de uppgifter som anges nedan, vilket är en teknisk förutsättning för oss för att kunna visa vår webbplats på ditt system och för att garantera stabilitet och säkerhet (den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1.1 f) i GDPR):
–     IP adress
–     Datum och tidsintervaller för sidor du har besökt
–     Tidszonsskillnad från Greenwich Mean Time (GMT)
–     Innehållet i besöket (den exakta sidan)
–     Status för åtkomst/HTTP-statuskod
–     Uppgiftsmängd som överförs i varje enskilt fall
–     Webbplats från vilken begäran om att se vår webbplats görs
–     Webbläsare
–     Operativsystem och dess användargränssnitt
–     Språk och programversion för webbläsaren.
(2) Förutom uppgifter som nämns ovan lagras också cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som tilldelas webbläsaren du använder som lagras på hårddisken och som skickar viss information till servern från vilken cookien är satt (i detta fall till vår server). Cookies kan inte utföra program eller överföra virus till din dator. Deras syfte är att göra internetinnehållet som helhet mer användarvänligt och effektivt.

(3) Cookie politik:
a)     Denna webbplats använder följande typer av cookies vars omfattning och funktion förklaras nedan:
–     Tillfälliga cookies (se b)
–     Permanenta cookies (se c).
b)     Tillfälliga cookies kommer att raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Detta inkluderar i synnerhet session cookies. De lagrar ett så kallat sessions ID med vars hjälp olika förfrågningar kan tilldelas en gemensam session genom din webbläsare. Detta gör att din dator kan identifieras när du återvänder till vår webbplats. Sessions cookies tas bort när du loggar ut eller stänger webbläsaren.
c)     Permanenta cookies kommer att raderas automatiskt efter en fastställd tid, vilket kan skilja sig från cookie till cookie. Du kan när som helst ta bort cookies från webbläsarens säkerhetsinställningar.
d)     Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar i enlighet med dina önskemål och till exempel blockera cookies från tredje part eller alla cookies. Observera att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.
e)     Om du har ett konto hos oss, vi använder cookies för att kunna identifiera dig i händelse av uppföljningsbesök. Om vi inte skulle göra det skulle du behöva logga in igen varje gång du besöker oss.
f)     Flash cookies som används kommer inte att fångas genom din webbläsare utan genom din Flash plugin. Dessutom använder vi HTML5 lagringsobjekt som lagras på din enhet. Dessa objekt lagrar de uppgifter som krävs oavsett vilken webbläsare du använder. De har inte ett automatiskt förfallodatum. Om du inte vill att Flash cookies ska användas måste du installera ett motsvarande tillägg till exempel “Bättre sekretess” för Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/Firefox/Addon/BetterPrivacy/) eller Adobe "Flash Killer cookie" för Google Chrome. Användning av HTML5 lagringsobjekt kan förhindras genom att ställa in privat läge i din webbläsare. Dessutom rekommenderas att du tar bort cookies och tömmer din webbläsarhistorik manuellt med jämna mellanrum.

4. Vidare funktioner och tjänster för vår websida
(1) Förutom att använda vår webbplats endast för att erhålla information, kan du också dra nytta av vissa tjänster såsom tillhandahållande av kartor, som du kanske vill använda. För några av dessa tjänster måste du förse oss med ytterligare personuppgifter som vi använder för att presentera motsvarande tjänster och för vilka de beskrivna principerna för uppgiftsbehandling gäller.
(2) I vissa fall använder vi tredje parts tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. De har noga valts ut och beställts av oss, de måste följa våra instruktioner och kontrolleras regelbundet.

5 Invändning mot behandling av dina uppgifter eller återkallande av ett samtycke
(1) Om du har samtyckt till behandlingen av dina uppgifter kan du återkalla ditt samtycke när som helst. När du har återkallat ditt samtycke gentemot oss kommer detta att påverka godkännande för korrekt behandlingen av dina personuppgifter.
(2) Så länge vi baserar behandlingen av dina uppgifter på en intresseavvägning kan du invända mot behandlingen. Detta gäller i synnerhet om uppgiftsbehandlingen inte är nödvändig för att genomföra ett avtal med dig och som förklaras i följande beskrivning för de enskilda funktionerna.  Om du har invändningar mot behandlingen ber vi dig i dessa fall att ange skälen till att du inte samtycker med vårt sätt att behandla dina uppgifter. Om din invändning är berättigad, kommer vi att kontrollera förfarandet och antingen stoppa eller anpassa behandlingen eller påvisa övertygande legitima skäl för att kunna fortsätta behandlingen av dina uppgifter.
(3) Naturligtvis kan du när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter i samband med syften för annonsering eller analys av uppgifter. I händelse av en sådan invändning mot användningen av dina uppgifter i annonseringssyfte kontakta oss genom våra kontaktuppgifter:
Deutsches Weininstitut GmbH
Platz des Weines 2
55294 Bodenheim
Tyskland
Tel.: + 49 6135 9323-0
E-post: info@deutscheweine.de

IV.    Användning av vår webbutik

(1) Om du vill beställa i vår webbutik är det nödvändigt att du anger dina personuppgifter till det avtal vi ingår och som vi behöver för att behandla din beställning. Obligatoriska uppgifter som behövs för att genomföra avtalet identifieras som sådana, andra uppgifter vi ber om är frivilliga. Informationen du uppger behandlas för att vi ska kunna genomföra din beställning. För detta ändamål kommer vi eventuellt överföra uppgifter för betalningen till företagets bank. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1.1 b) i GDPR.
Vi kan ytterligare behöva behandla dina uppgifter du anger för att informera dig om andra intressanta produkter från vår portfölj eller skicka e-post med teknisk information.
(2)     På grund av lagstadgade krav som följer av handels- och skattelagstiftningen är vi skyldiga att lagra din adress, betalning och orderdata under tio års tid. Efter två år kommer vi att begränsa behandlingen av dina uppgifter vilket betyder att dina uppgifter bara används för att uppfylla dessa legala krav.

V.    Användning av Google Analytics

(1)     Denna webbplats använder Google Analytics som är en analys webbtjänst från Google Inc. („Google“). Google Analytics fungerar med så kallade "cookies" vilket är textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen över din användning av webbplatsen som skapas genom en cookie överförs till och lagras vanligen på en server hos Google i USA. För det fall att IP anonymisering är aktiverat på denna webbplats kommer din IP adress att förkortas på förhand av Google för länder inom EU och andra länder som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bara i speciella fall kommer din fulla IP adress skickas till en Google server i USA för att bli förkortad. På uppdrag av operatören av denna webbplats, kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med webbplatsen och operatörens internetanvändning för webbplatsen.
(2)     Den IP adress som överförs från din webbläsare för behandling av Google Analytics kommer inte att associeras med några andra uppgifter som sparas av Google.
(3)     Du kan förhindra lagring av cookies genom lämpliga inställningar i din webbläsare. Var medveten om att om du gör detta kommer du inte ha tillgång till webbplatsens alla funktioner. Du kan också förhindra att de uppgifter som skapas av en cookie och relaterar till din användning av webbplatsen (inklusive din IP adress) samlas och behandlas av Google genom att ladda ned och installera en plugin till webbläsaren från följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Opt-out cookies prevent future collection of your data when you visit this website. To prevent Universal Analytics tracking across devices, you must opt-out on all systems you use. If you click here, the opt-out cookie will be set: Disable Google Analytics.

(4)     Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp()". Som resultat kommer IP adresser vid fortsatt behandling ske i en förkortad form för att omöjliggöra att de kan kopplas till en person. Det betyder att för de uppgifter som samlats in om dig och som kan kopplas till en person, kommer att exkluderas redan från början och personuppgifterna kommer att raderas omedelbart.
(5)     Vi använder Google Analytics för att kunna analysera och kontinuerligt förbättra användningen av vår webbplats. De statiska analyserna som fås genom detta verktyg hjälper oss att förbättra vårt innehåll och göra det mer intressant för dig. Vid de exceptionella fall att personuppgifter förs över till USA har Google förbundit sig att uppfylla bestämmelser om integritetsskydd mellan EU och USA (“EU-US Privacy Shield”), www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Laglig grund för användning av Google Analytics sker i enlighet med artikel 6.1.1 f) i GDPR.
(6)     Tredjeparts information: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: www.google.com/analytics/terms/de.html, översikt över uppgiftsskydd: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, och sekretesspolicy: www.google.de/intl/de/policies/privacy.
(7) Utöver detta använder denna webbplats Google Analytics till en besöksanalys som skickas mellan olika enheter. Denna analys görs med hjälp av användar ID. För ditt kundkonto kan du avaktivera spårning mellan enheter över din personliga användning under “Mina data”, “Personliga uppgifter”.

VI.    Användning av social media plugins

(1)     För närvarande använder vi följande social media plugins: Facebook, Google+, Twitter, YouTube, Instagram. Vårt tillvägagångssätt avseende detta är den så kallade två klicks lösningen. Det betyder att ett besök på vår webbplats inte automatiskt leder till att personliga uppgifter skickas vidare till plugin leverantörer. Du kan identifiera leverantören till en plugin genom dess först bokstav eller dess logo. Vi ger dig möjlighet att kommunicera direkt med plugintillverkaren genom knappen. Bara om du klickar på det valda fältet och aktiverar den, kommer informationen om att du har besökt en viss sida på vår webbplats överföras till plugintillverkaren. Dessutom kommer uppgifterna som specificerades under III (3) i den aktuella dataskyddspolicyn att överföras. När det gäller Facebook, enlig motsvarande leverantörer i Tyskland, kommer IP adressen att anonymiseras så fort den samlats in. Det betyder att genom att aktivera en plugin kommer personliga uppgifter att föras över till motsvarande pluginleverantör för att sparas där (i fallet av US leverantörer i USA). Eftersom pluginleverantörer samlar uppgifter i huvudsak genom cookies rekommenderar vi att du rensar alla cookies genom webbläsarens säkerhetsinställningar innan du väljer att avmarkera en plugin.
(2)     Vi har inget inflytande över de uppgifter som samlas eller de behandlingsprocedurer som används. Vi känner inte heller till det exakta omfång av de uppgifter som samlas in, syftet med behandlingen eller hur länge uppgifterna sparas. Dessutom har vi ingen information hur insamlade uppgifter tas bort hos plugintillverkaren.
(3)     Plugintillverkaren sparar de insamlade uppgifterna över dig som användarprofiler vilka används i reklamsyfte, marknadsundersökningar och/eller för att anpassa webbplatsen efter behov. Denna utvärdering sker speciellt (också för användare som inte är inloggade) för att visa behovsorienterad reklam och för att informera andra användare om aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa profiler. För att du ska kunna utnyttja denna rätt måste du ta kontakt med plugintillverkaren. Genom plugins ger vi dig möjlighet att interagera med sociala nätverk och med andra användare samt att det möjliggör för oss att förbättra vårt innehåll och göra det mer intressant för dig som användare. Den rättsliga grunden för användningen av plugins utgör artikel 6.1.1 f) i GDPR.
(4)     Uppgifter överförs oberoende om du har ett konto hos plugintillverkaren och är inloggad där eller inte. Om du är inloggad hos plugintillverkaren kommer dina uppgifter som vi har samlat in att tilldelas till ditt befintliga konto med plugintillverkaren. Om du klickar på den aktiverade knappen och till exempel länkar till sidan, kommer plugintillverkaren att lagra uppgifter i ditt användarkonto och dela den offentligt med dina kontakter. Vi rekommenderar att du alltid loggar ut efter att ha använt ett socialt nätverk, särskilt innan du aktiverar knappen eftersom detta hindrar att denna information tilldelas din profil hos plugin leverantören.
(5)     För mer information om syftet och omfattningen av insamling av uppgifter och behandling genom pluginleverantören hänvisar vi till integritetsmärkning av dessa leverantörer enligt nedan. Där hittar du också mer information om dina rättigheter i detta avseende samt inställningsalternativ för att skydda din integritet.
(6)     Adresser till olika plugintillverkare och webbadresser med deras respektive information om policy för uppgiftsskydd:
a)     Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; mer om insamling av personuppgifter: www.facebook.com/help/186325668085084,www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other och www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook har åtagit sig att uppfylla bestämmelser om integritetsskydd mellan EU och USA (“EU-US Privacy Shield”), www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
b)     Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners/. Google har åtagit sig att uppfylla bestämmelser om integritetsskydd mellan EU och USA (“EU-US Privacy Shield”), www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
c)     Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; twitter.com/privacy. Twitter har åtagit sig att uppfylla bestämmelser om integritetsskydd mellan EU och USA (“EU-US Privacy Shield”)www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VII.    Integrering av YouTube videos

(1)     Vi har integrerat YouTube videos. De är sparade på www.YouTube.com och kan spelas direkt från vår hemsida.
(2)     När du besöker webbplatsen kommer YouTube att erhålla information om att du har besökt motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom kommer uppgifterna som är specificerade under III (3) i den aktuella dataskyddspolicyn att överföras. Detta sker oavsett om du har ett användarkonto hos YouTube genom vilket du är inloggad eller om inget användarkonto finns. Om du är inloggad hos Google kommer din information att vara direkt kopplad till ditt konto. Om du inte vill att denna information ska kopplas till din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube kommer att lagra dina data som användarprofiler och använda dem för annonsering, marknadsundersökningar och/eller behovsorienterad utformning av sin webbplats. Denna utvärdering sker särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att visa efterfrågad reklam och för att informera andra användare om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa profiler. För att kunna utöva denna rätt måste du kontakta YouTube.
(3)     För mer information om syftet med och omfattningen för insamling och behandling av uppgifter genom YouTube, se Sekretesspolicy. Där hittar du också mer information om dina rättigheter i detta avseende samt inställningsalternativ för att skydda din integritet: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar dina uppgifter även i USA. Företaget har åtagit sig att uppfylla bestämmelser om integritetsskydd mellan EU och USA (“EU-US Privacy Shield”), www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VIII.    Integrering av mapz.com

(1) På denna webbplats använder vi mapz.com, en karttjänst från Kober-Kümmerly+Frey Media AG, Tyskland, för att visa interaktiva kartor över vinregioner och vingårdar på webbplatsen.
(2) När du besöker webbplatsen kommer Kober-Kümmerly+Frey automatiskt att erhålla information om att motsvarande sida på vår webbplats har öppnats från din IP adress. Dessutom kommer uppgifterna som är specificerade under III (3) i denna dataskyddspolicy att överföras.
(3) Din IP adress kommer att sparas genom Kober-Kümmerly+Frey i en anonymiserad form som inte möjliggör spårning av dig som person.
(4) Uppgifter som samlats genom Kober-Kümmerly+Frey används enbart för att stödja driften av denna tjänst.
(5) Kober-Kümmerly+Frey överför inga uppgifter till tredje part och driver sitt serversystem enbart inom EU:s medlemsländer.

På den här webbplatsen används teknik och innehåll från plattformen Outdooractive.


Matomo