Etiketten

Smak & Kvalitet

Etiketten

Vinets etikett ger konsumenten en mängd information om vinet. Tappning, druvsort, ursprung, kvalitet, kategori, typ och stil, vinets alkoholhalt, producent och kvalitetskontrollnummer finns att utläsa på etiketten.

En del av denna information är obligatorisk och en del är frivillig att uppge. Vinlagen föreskriver i vilken textstorlek viss information ska redovisas på flaskan. Etiketterna på Qualitätswein och Qualitätswein mit Prädikat måste innehålla information om vinets kvalitetskategori samt ursprung. Etiketten kan också nämna den mer specifika ursprungsbeteckningen såsom byn eller vingårdens namn.

Kvalitetskontrollens testnummer (A.P.Nr), producent (Gutsabfüllung eller Erzeugerabfüllung) eller tappning (Abfüller), alkoholen i volymprocent och vätskeinnehållet i flaskan är alla obligatoriska uppgifter. Resthalt av socker är en tillåten uppgift att ange, men frivillig. Årgången på vinet kan bara redovisas på etiketten om 85% av vinet göras av druvor som skördats under samma år.

Druvsorten kan endast namnges på etiketten om 85% av vinet görs av denna druva och dess typiska smak återspeglas i vinet. Två sorters druvor kan namnges (i fallande ordning efter deras innehåll) om vinet framställs uteslutande av dessa två druvsorter.

Den mångsidiga informationen på en etikett är till konsumentens fördel. Många konsumenter ser dock informationen som överväldigande, särskilt om det inte finns personal till hands där vinet säljs som kan ge råd och tips om vinet.


Testnumret från kvalitetskontrollen är en god utgångspunkt, såväl som producentnamnet. Druvsorten påverkar vinets doft och smak i stor utsträckning. Torra viner anges på etiketten som Trocken (betecknar mycket torra viner) och Halbtrocken (halvtorra viner). Vingårdens namn och plats ger en referenspunkt, men sällan avslöjar detta vad som väntas av vinet, vilket kan bero på att vingårdar ofta ägs av ett flertal vintillverkare som var och en producerar olika typer vin.

Sedan en tid tillbaka finns en önskan att förenkla de tyska vinetiketterna. Många producenter vill förbättra tydligheten och en del tillverkare begränsar informationen på etiketterna till druvsort, vintyp och producentnamn och utelämnar vingårdens plats.

Andra lägger till all den frivilliga informationen på en etikett på baksidan av flaskan vilket tillåter en enkel framsida med lite text och information. Under de senaste åren har etikettutformningen blivit mer och mer kreativ, så kallade artists’ labels, vilket går i samklang med vårt samhälles tidsanda.

©2010 Deutsches Weininstitut, info[at]deutschewein(dot)de, Impressum

Monr_2560_1728.jpg
Monr_2560_1728.jpg