Klimat & Väder

Vinodling & Vinmakning

Klimat & Väder

Den långa mognadsperioden för druvor som odlas norr om Alperna ger fräschare och fruktigare viner.

Tyskland är ett av de nordligaste vinodlingsländerna i världen. Det är framför allt den varma Golfströmmen och dess påverkan på Västeuropa som gör det möjligt för druvor att växa och mogna så långt norrut. Trots detta är klimatet och vädret i Tysklands vinregioner en utmaning, i Medelhavsområdet uppstår inte detta problem på samma sätt. Tyskland exponeras inte för solen i samma utsträckning som de sydligare länderna gör. Risken för frost är större och den genomsnittliga temperaturen är lägre. Den största andelen nederbörd i Tyskland faller på sommaren, till skillnad från de i sydligare länderna där regnet framförallt kommer på våren, hösten och vintern. Regnet avtar ofta i slutskedet av mognadsprocessen men i de södra delarna kan regnet öka dramatiskt under denna period.

Dessa klimatfaktorer har stor påverkan på tyskt vin. De måttligt varma somrarna och gynnsamma nederbördsmängderna under växtperioden och den långa mognadsperioden gör det möjligt för druvorna att behålla sin fruktiga syrlighet vilken har kommit till att bli ett kännetecken för tyska viner, särskilt de vita. Väderförhållandena har stor påverkan på kvantiteten och kvaliteten på tyska viner, något som inte har lika stor påverkan på vinodlingar längre söderut. När det gäller klimat är minimikraven för vinodling:

·      1 300 soltimmar årligen

·      En genomsnittlig temperatur på minst 15°C under blomningsperioden

·      18°C under tillväxtperioden

·      Årsnederbörd på minst 400–500 ml/m2