Details

2021 – En årgång av god vinkvalitet i Tyskland

11/08/2021

2021 var inte ett lätt år för vinproducenterna i de 13 tyska vinodlingsregionerna. Ändå kan den aktuella årgången enligt German Wine Institute (DWI) klassas som bra ur ett kvalitetsperspektiv. Den beräknade skördevolymen på 8,7 miljoner hektoliter i hela landet ligger bara något under det långsiktiga genomsnittet.


Mycket arbete och tålamod
– Vinmakarna gav allt i år och klarade i stort sett de stora utmaningarna som kom, i synnerhet med tanke på den rikliga nederbörden, förklarade DWI:s VD Monika Reule.
Efter omfattande växtskyddsåtgärder under sommaren fortsatte den höga arbetsbelastningen på vingårdarna fram till druvskörden som började relativt sent. För att få friska druvor gjordes mycket förvalsarbete för hand och det krävdes tålamod för att få druvorna att mogna så länge som möjligt. För de sorter som mognar sent, så som Riesling varade skörden till slutet av oktober och kommer att fortsätta in i november för vissa vingårdar.

Aromatiska och magra viner
Årets senare skörd hade fördelen att aromerna i bären kunde utvecklas särskilt väl under de varma höstdagarna och svala nätterna. Årets viner är mycket magrare än under de senaste mycket varma åren och har en frisk, livlig syra.

Stora regionala skillnader i avkastning
Skördeläget varierar mycket från region till region i år. Beroende på de mikroklimatiska förhållandena och de extra åtgärderna som sats in, varierar skördekvantiteterna inom en region från "extremt låga" till "extraordinärt bra".

Skillnaderna i avkastning är också relativt stora. I Mittelrhein och i Franken väntas till exempel mycket goda avkastningar, som ligger runt en tredjedel respektive tolv procent över det långsiktiga genomsnittet. I Baden där man fick sen frost ser man stora skördeförluster, särskilt i regionens södra delar, så att en minskning på 20 procent förväntas för den växande regionen jämfört med genomsnittet de senaste tio åren. Minskad avkastning på 15 och 10 procent rapporteras också från Saale-Unstrut och Nahe.

Bra avkastning i Ahr
I de övriga tyska vinodlingsregionerna förväntas mustskördarna vara ungefär samma som genomsnittsskörden. Vinodlarna i Württemberg är nöjda med en genomsnittlig skörd som trots sen frost och hagelskador är betydligt högre än den exceptionellt lilla skörden 2020. Detsamma gäller odlarna från Ahr, som tack vare otaliga frivilligas stora hjälpsamhet och solidaritet kunde få in en beräknad skörd på 39 000 hektoliter.

Europeisk skördevolym i minus
Med tanke på en jämförelsevis liten europeisk vinmustskörd 2021, som enligt EU-kommissionens uppskattning på 171 miljoner hektoliter sannolikt kommer att vara 13 procent mindre än föregående år, ser tyska vinproducenter ut att få ett relativt bra utgångsläge på den inhemska och internationella vinmarknaden med sina skörderesultat.