Details

News

Ekologisk vinodling breder ut sig i Tyskland

04/27/2023

Både ekologiska och biodynamiska vinodlingar ökar snabbt. Konverteringen sker ofta när en generation lämnar över till nästa.


– 2020 odlades cirka 9 600 hektar vingårdar ekologiskt i hela landet. Det motsvarar en fyrdubbling av den ekologiska arealen jämfört med 2004 och motsvarar en andel på nästan tio procent av den totala tyska vingårdsarealen, förklarar Ernst Büscher på Deutsches Weininstitut (DWI) i Mainz.

Flera producenter har också märkt en förbättring av kvaliteten på sina viner som ett resultat av övergången till ekologisk vinproduktion. Många av dem marknadsför dock inte sina ekologiska odlingsmetoder, eftersom de tar dem för givna. Ofta sker omställningen till ekologisk vinodling på vingårdarna när det sker en generationsväxling.

Balanserat vingårdsekosystem

Inom ekologisk vinodling är målet att upprätthålla ett balanserat ekosystem och främja biologisk mångfald. För att göra detta är alla syntetiska kemiska bekämpningsmedel uteslutna, liksom konstgjorda gödningsmedel och herbicider. Omställningsfasen från konventionell till ekologisk vinodling tar tre år.

– Ekologiska vinodlare har länge varit pionjärer, förklarar Ernst Büscher. Många ekologiska metoder är nu standard inom konventionell vinodling. Dessa inkluderar till exempel odling av svampresistenta druvsorter (PiWis), användning av nyttiga insekter för skadedjursbekämpning, grönare vinrader och strävan att upprätthålla den ekologiska balansen i vingården.

Sedan några år tillbaka har det också funnits en trend inom tysk vinodling mot biodynamiska metoder. Den har redan en andel på cirka tio procent av den ekologiska vinodlingen. Biodynamiska vingårdar använder sig ännu mer av naturens krafter och grundar sig i antroposofen Rudolf Steiners läror.

Ekologiskt vin, ekovin, biovin

Sedan årgången 2012 gäller en EU-förordning som reglerar inte bara arbetet i vingården, utan även teknisk beredning av ekologiska viner i källaren. Den anger till exempel lägre gränser för den maximala svavelhalten i ekologiska viner jämfört med konventionellt producerade viner. Dessutom är vissa tillsatser förbjudna, vissa måste vara av organiskt ursprung och all genteknik, till exempel i jästsvampar, är förbjuden. Viner som har producerats enligt dessa EU-regler, av certifierade vingårdar, kan kallas ekologiskt vin, ekovin eller biovin.

Ungefär hälften av de certifierade ekologiska vinproducenterna är också medlemmar i någon av de ekologiska föreningarna, varav några föreskriver ytterligare kriterier för sitt medlemskap. De viktigaste föreningarna för ekologisk vinodling är Ecovin, Bioland, Naturland och, för biodynamiska vingårdar, Demeter och Respekt Biodyn, vars logotyper också finns på etiketten. Ecovin grundades 1985 och är den största sammanslutningen av ekologiska vingårdar i världen. År 2022 odlade de cirka 250 medlemsvingårdarna mer än 2 700 hektar vingårdar i tolv tyska vinodlingsregioner.

Ekologiskt är ofta en extra fördel

Eftersom ekologisk vinodling lägger stor vikt vid markens bördighet och vanligtvis ger lägre skördar, speglar ekologiska viner ofta egenskaperna hos den jord och det klimat där druvorna odlats.

– Eftersom smaken av vin är i förgrunden när man köper vin är ekologiskt ofta en extra fördel som konsumenter gärna väljer eftersom om de vill stödja en miljövänlig vinproduktion, säger Büscher.