Details

Färsk statistik för vinmarknaden 2020/2021

10/05/2020

Den efterlängtade DWI-rapporten "Tysk vinstatistik" är en av de mest omfattande datan som finns tillgänglig för den tyska och globala vinmarknaden. Den släpps varje år av Wines of Germany, och nu är den senaste versionen äntligen tillgänglig.

 


Med totalt 30 tabeller och grafik ger broschyren information om vinproduktion, vinförbrukning, import och export och vinodlingsområdet i en internationell jämförelse. Dessutom innehåller den resultaten av kvalitetsvintesterna från alla de 13 tyska vinodlingsregionerna och ger en inblick i vinköpsbeteendet i Tyskland.

Du hittar den senaste rapporten, samt föregående år här!