Details

News

Hållbara druvsorter på frammarsch

01/02/2023

Bland konsumenter och vinproducenter finns ett växande intresse för nya hållbara druvsorter som inte kräver besprutning i vingårdarna. PIWI-druvor odlas nu i alla tyska vinregioner.


Svampsjukdomen mjöldagg kom till Europa från Nordamerika under 1800-talet och har sedan dess blivit ett vanligt problem i europeisk vinodling. Genom att korsa vilda amerikanska vinrankor som har en naturlig resistens mot dessa svampar med europeiska vinrankor, har det de senaste åren varit möjligt att ta fram nya hållbara druvsorter som knappt behöver något växtskydd.

Tyska vinodlare har etablerat sig som världsledande i utvecklingen av dessa druvsorter som är mycket resistenta mot svampsjukdomar. De kallas för PIWI-druvor, en förkortning av den tyska termen "Pilzwiderstandsfähige Reben."

Både miljö och producenter gynnas

De nya druvsorterna medför att användningen av växtskyddsmedel kan minskas med upp till 80 procent. Dessutom minskar bränsleförbrukning och CO2-utsläpp eftersom det inte är nödvändigt att i samma omfattning använda traktorer och andra fordon ute i vingårdarna. För vinproducenterna innebär PIWI därmed inte bara växtskydd utan också en besparing av tid och kostnader.

De nya druvsorterna bidrar också till att bevara de månghundraåriga kulturlandskapen i Tysklands vingårdar med sina branta sluttningar som ligger längs många floddalar. Dessa har i allt högre grad övergivits på grund av de höga förvaltningskostnaderna för att odla konventionella druvsorter.

Regent dominerar

De nya hållbara druvsorterna odlas nu i samtliga 13 tyska vinregioner. Tidigare var det främst ekologiska vingårdar som satsade på PIWI-druvor, men på senare år har även fler och fler konventionella vingårdar följt efter.

Av de cirka 3 000 hektar som planterats med de nya PIWI-sorterna i hela landet är cirka hälften planterade med den blå druvsorten Regent, som har odlats i Tyskland sedan 1995. Nya röda, robusta sorter som Cabernet Cortis eller Pinotin odlas än så länge på mindre än 100 hektar. De vita vinsorterna Cabernet Blanc och Souvignier Gris är på frammarsch och odlas tillsammans på mer än 300 hektar.

De nya druvsorterna är inte på något sätt sämre än sina konventionella släktingar vad gäller aromer och vinkvalitet, vilket blindprovningar tydligt visat. De har potential att ge högkvalitativa viner som kan lagras under lång tid och är även idealiska för att göra mousserande vin av.

Högt tryck på plantskolorna

I takt med konsumenternas ökande miljömedvetenhet, ökar också intresset och acceptansen för de nya hållbara druvsorterna. För närvarande är vinproducenternas efterfrågan på nya plantor av vissa druvsorter till och med större än utbudet. Detta förstärks av den ökade efterfrågan internationellt.

Man ska dock ha i åtanke att vinrankor har en lång livslängd och vingårdar endast återplanteras vart 20:e år eller så. Därför kommer ökningen av arealen som planterats med hållbara sorter i Tyskland sannolikt att bli måttlig den närmaste tiden.