Details

News

Stark trend för tyska viner i Sverige

02/22/2023

Systembolagets statistik för 2022 visar på ett stort intresse för tyska viner på en totalt nedåtgående vinmarknad. Särskilt stark var försäljningen av viner i högre priskategorier. Bland vinregionerna utmärker sig Baden och Nahe.


Försäljningen av tyska viner i Sverige ökade med 6 % i volym på en marknad som minskade med 3% och i värde med 13 % på en marknad som minskade med 1 %. Marknadsandelen för viner från Tyskland mätt i volym steg till 4,2 % (föregående år 3,8 %) och i värde 3,7 % (3,3 %) – en ny topp i modern tid.

Försäljningen av tyska vita viner ökade med 8 % i volym (marknaden minskade med 2 %) och 14 % i värde (marknaden ökade med 1 %), vilket gav en marknadsandelen på 11,5 % i volym och 11,8 % i värde. De tyska röda vinerna ökade samtidigt med hela 39 % i volym (marknaden minskade med 4 %) och 36 % i värde (marknaden minskade med 2 %). Marknadsandelen för tyska rödviner är emellertid fortfarande mycket liten.

Ökar i högre prissegment

Försäljningen av ekologiska viner från Tyskland ökade med 27 % i volym och 18 % i värde (marknaden var stillastående) och de ekologiska vinernas andel av den totala volymen av tyska viner uppgick till 18 % – en ny topp.

Drivkraften bakom den starka tyska värdetillväxten är mycket stark tillväxt i >100kr-segmentet, särskilt 150-250kr-segmentet som växte med 57 % i värde medan segmentet för <60kr krymper vilket är ett bevis på att kunderna söker sig till högre kvalitet.

Tittar man på regionerna med högst volym och värde på Systembolaget utmärkte sig Pfalz och Rheingau. De riktiga raketerna var dock regionerna Baden och Nahe där volymen ökade med 122 % respektive 71 %.