Details

Vita tyska viner efterfrågas i Skandinavien

08/16/2020

Sverige, Norge och Finland rapporterar om en stark tillväxt i vinförsäljningen under första halvåret 2020 efter att vininköp skiftade mer till detaljhandel på grund av förändrat konsumentbeteende. Tyska vita viner har gynnats mer än genomsnittet av denna utveckling.


Försäljningen ökar för vitt vin

Detta blev särskilt tydligt i Finland, där den positiva försäljningsutvecklingen av vita tyska viner har ökat sedan början av året med 38 procent, vilket är dubbelt så högt som de 19 procent som hela vittvinsektorn ökade med.

 

Försäljningen av vitt vin i Norge ökade ännu kraftigare under första halvåret, nämligen med 42,6 procent. Och även här ökade de vita vinerna från de tyska regionerna mer än genomsnittet, vilket var 45,5 procent jämfört med samma period föregående år.

 

I Sverige ökade försäljningen av tyska vita viner cirka tio procent, i nivå med den totala ökningen för försäljning av vitt vin. Detta innebär att riesling och andra vita sorter nu har en marknadsandel på 10,2 procent i Sverige. I Finland ökade marknadsandelen för tyska vitt vin till 19 procent och i Norge till ett världsrekord på 27,6 procent.

 

Rött och rosé ökar i popularitet i Norge

Ökningen av tyska röda och roséviner i Norge är lika glädjande. Båda typerna av vin är fortfarande relativt okända, men försäljningen av tyska röda viner har fördubblats – om än från en låg nivå (103 procent ökning) och tysk rosé ökade med 137 procent. Även i Sverige växte tyska rödviner med 22,7 procent jämfört med en ökning med sju procent i total försäljning av rött vin.

 

Utöver förändringen i vinförbrukningen från gastronomi till den privata sektorn har trenden mot semestrar i eget land också haft en positiv effekt på detaljhandelsvinförsäljningen i Skandinavien.

 

Framgångsrik marknadsföring

Det tyska vininstitutet (DWI) har fokuserat på de nordiska länderna i många år. När det gäller värde är den tyska vinexporten till Skandinavien nu på samma nivå som exporten till Tysklands viktigaste utländska marknad, USA – och trenden ökar.

 

”Efter att vårt Riesling-budskap till stor del har nått de skandinaviska marknaderna ser vi nu allt större framgång i vår marknadsföringsverksamhet för att främja de vita Pinot-sorterna och Silvaner, samt ett växande intresse för tyska mousserande, rosé och röda viner.", förklarar Monika Reule, Verställande Direktör, DWI.

 

Weisswein Impression - White wine